Samuel Smiles

Ljudi od značaja savjest su naroda kome pripadaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate