Jean Anthelme Brillat Savarin

Sudbine naroda ovise o tome na koji se način hvale.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate