Lord Chersterfield

Kada gledate čovjeka, morate se zagledati u njega.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate