Menandar

Koga bogovi vole, umire mlad.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate