Marcus Fabius Quintilianus Kvintilijan

Najviše se zločina rađa iz lakomosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate