Aleksandre Dumas

Život poznaje samo jednu istinsku zabrinutost: smrt.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate