Maksim Gorki

Kada ima mnogo sreće, jeftina je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate