Graham Dowling

U trenutcima kada su prilike posljedica dugotrajne krize, njezin je kratkoročni učinak na ugled organizacije uvijek negativan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate