Francois Marie Arouet de Voltaire

Nije dostatno biti skroman, za to treba imati razloga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate