Stephen Wise

Vizija gleda prema unutra i prerasta u dužnost. Vizija gleda prema van i prerasta u težnju. Vizija gleda uvis i prerasta u vjeru.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate