Thomas Mann

Ideje ne mogu ostati ako se svakoga dana ne borimo za njih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate