Fokilid

U pravednosti je zbir svih vrlina.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate