Karol Woytila

Slab je puk miri li se sa svojim porazom, a kad zaboravlja da je bio poslan da bdije sve dok ne dođe njegov trenutak. Trenutci se ti vječno vraćaju na velikom brojčaniku povijesti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate