Karl Polanyi

Put slobodnog tržišta otvorio se i držao pomoću golemog porasta stalnog, centralno organiziranog i kontroliranog intervencionizma.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate