George Horace Lorimer

Na nebo ćemo stići samo ako smo prethodno istražili vlastiti pakao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate