Maximilien de Robespierre

Teror nije ništa drugo doli brza, stroga i neumitna pravda; on je, prema tome, svojevrsni izražaj vrline; nije toliko neko posebno načelo, koliko posljedica općeg načela demokracije, primijenjene na najnužnije potrebe domovine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate