Louis Lambrichs

Političari nikada ne zazivaju duhove ni radi čega: uvijek radi najgorega.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate