Ralph Gerard

Razum odgovara na pitanja, no mašta ih postavlja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate