Matthew Arnold

Ne daj da te zavedu ni svetac ni sofist već budi čovjek.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate