Slobodan Novak

Čovjek se s vremenom riješi i najvećih tegoba lako kao suvišna tereta. Pokopa na kraju ravnodušno i svoje prezrene ideale, a kamoli ne bi zablude što ih je, kao svoje, samozatajno njegovao pošto su već odavno bile pune dekubitusa ili čak mrtve u njegovu naručju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate