Bernard Mannes Baruch

Nikada ne istrčavajte pred gomilu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate