Lord Chesterfield

Dosljednost je tek utočišće slabog uma.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate