Franz Kafka

Želim li se boriti protiv ovoga svijeta, moram ga napasti u njegovom presudnom obilježju, to će reći, u njegovoj trošnosti. Mogu li ja to učiniti u ovom životu, mogu li ja to stvarno, a ne samo s oružjem vjere i nade?

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate