Publilius Syrus Publilije

I poštena čovjeka prigoda često pokoleba.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate