Rabindranath Tagore

Bog traži prijatelje i zahtijeva ljubav, đavao traži robove i zahtijeva pokornost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate