Pitagora

Zadovolji se dobrim djelima, a drugima prepusti da o tebi govore kako god žele.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate