Kur'an

Bog je uz one koji strpljivo ustraju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate