Lao Zi

Ljudi se uobličuju na Zemlji; Zemlja na Nebu; Nebo na Putu; a Put na onome što je prirodno tako.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate