Citati i izreke – Latinske poslovice i izreke

Za većinu nas je u školi latinski jezik bio noćna mora. Razlog za to su vjerovatno bili profesori koji nisu uspjevali na interesantan način prenijeti znaje ili nam ukazati na svrhu poznavanja pojmova latinskog jezika. Latinski jezik se u današnje vrijeme najviše koristi za nazive stručnih pojmova u medicini i pravnim naukama.

Za razliku od latinskog jezika - latinski citati su vječni, kratki i mudri. Oni postoje preko 2000 godina i opisuju tadašnja mišljenje i probleme, a nalaze svoju primjenu i u današnjem vremenu. Korištenjem odgovarajućeg latinskog citata može podići vaš ugled u određenoj situaciji i okruženju. Latinski jezik je specifičan po tome što je ovim jezikom moguće veoma sažeto istaći odrećenu misao ili prenijeti neku pouku.

Na ovoj stranici možete pronaći neke od najpoznatijih latinskih citata. 

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate