Latinske poslovice i izreke

Alpha et omega.
- Početak i svršetak.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate