Latinske poslovice i izreke

Alpha et omega.
- Početak i svršetak.