Béla Hamvas

Ja vino shvaćam kao jedan od najvećih činova milosrđa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate