Siddhārtha Gautama Buddha

Tisuće svijeća se mogu zapaliti od jedne, a život te svijeće se neće umanjiti. Tako i sreća nikada nije umanjena kada je podijeljena sa drugima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate