Rabindranath Tagore

Ne možeš vidjeti ono što jesi, a ono što vidiš tvoja je sjena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate