Latinske poslovice i izreke

Aquila non capit muscas.
- Orao ne lovi muhe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate