Bill Gates

U životu se često moramo oslanjati na intuiciju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate