Abraham Lincoln

Vladavina naroda, od naroda i za narod.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate