Novalis

U svemiru postoji samo jedan hram, a to je ljudsko tijelo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate