Sv. Ivan

Bog je more beskonačne tvari.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate