Nikola Kuzanski

Postoji samo jedna apsolutna istina, da nema apsolutne istine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate