Menandar

Mudar čovjek ne govori više od onoga što je potrebno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate