Đorđe Balašević

Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene i zri, sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaj...

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate