Lav Tolstoj

Bračni je život lađa koja nosi dvije osobe po olujnom moru. Ako samo jedna napravi kakav nagli pokret, lađa će potonuti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate