Viktor Borge

Osmijeh je najkraća udaljenost između dvoje ljudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate