Biblija

Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate