Jean Paul Sartre

Čovjek nije čovjek sve dok ne nađe nešto za što bi mogao umrijeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate