Ludwig Feuerbach

Slobodan je i neovistan samo onaj koji misli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate