Sv. Augustin

Ratovi imaju mir za cilj.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate