Henry Louis Mencken

Ljubav je poput rata: lako ju je započeti, ali vrlo teško zaustaviti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate