Bijant

Među divljim zvijerima tiranin je najopasnija životinja, a među domaćim – laskavac.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate