Winston Churchill

Osobno sam uvijek spreman učiti, premda ne volim uvijek da me podučavaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate